Activiteiten

Op Klein Houtdijk is sprake van wonen zoals thuis. Eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden worden samen met de bewoners uitgevoerd.
Ook wordt er veel aandacht besteed aan activiteiten voor de bewoners, zowel op Klein Houtdijk als buiten de deur.

Verder besteden we veel aandacht aan belevingsgerichte zorg, zodat onze dienstverlening goed aansluit bij de behoeften van onze bewoners. Belevingsgerichte zorg sluit aan bij de belevingswereld en gevoelens van degene die zorg ontvangt. De zorgverlener bekijkt daarom samen met bewoner wat hij of zij belangrijk en plezierig vindt. Daarbij staan eigen regie, gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid voorop.

Wij maken daartoe ook gebruik van de BeleefTV waarop bewoners allerlei activiteiten uit kunnen voeren.

Voor meer informatie over de Beleef TV, bekijk deze video.

dementiezorg zorgboerderij kleinschalig wonen utrecht kamerik
play1

De BeleefTV is ontstaan uit de behoefte van een zorgleverancier om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van haar bewoners. Het idee was om een soort digitale activiteitentafel te ontwikkelen, speciaal voor senioren met dementie.

thex Created with Sketch.

Ons Boeren Gerief

Voor dagbesteding werken wij samen met Ons Boeren Gerief. Zij zijn gevestigd op hetzelfde terrein als Klein Houtdijk. Ons Boeren Gerief richt zich op dagbesteding aan zorgbehoevende ouderen, die thuis wonen, met:

  • een psychogeriatrisch ziektebeeld
  • een geringe lichamelijke beperking
  • een sociaal isolement

Ons Boeren Gerief biedt ook dagbesteding aan mensen die niet bij ons wonen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Alt image
zorgboerderij dagbesteding
Kijkt u voor meer informatie op de website van Ons Boeren Gerief.

dementiezorg zorgboerderij kleinschalig wonen utrecht kamerik
dementiezorg zorgboerderij kleinschalig wonen utrecht kamerik
dementiezorg zorgboerderij kleinschalig wonen utrecht kamerik
dementiezorg zorgboerderij kleinschalig wonen utrecht kamerik


Stichting Landelijk Wonen Klein Houtdijk
Kleinschalig wonen in Het Groene Hart
Houtdijk 4a
3471 BS Kamerik

ObscureMyEmailInfo
Telefoon: 0348 - 48 80 80
KvK: 52611302
Rabobank: NL27RABO.0167.9929.96
Stacks Image 302