Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?
  • Wij luisteren naar uw verhaal
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wet zorg en dwang
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Stacks Image 254
Anita den Hollander
06 – 4050 8633
De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal Kleinhoutdijk met enige regelmaat bezoeken. Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd op Kleinhoutdijk verspreid. Ook kunt u contact opnemen via Zorgstem.
Zorgstem
088 – 678 1000
www.zorgstem.nl
Stacks Image 252

Stichting Landelijk Wonen Klein Houtdijk
Kleinschalig wonen in Het Groene Hart
Houtdijk 4a
3471 BS Kamerik

ObscureMyEmailInfo
Telefoon: 0348 - 48 80 80
KvK: 52611302
Rabobank: NL27RABO.0167.9929.96
Stacks Image 380

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren.